Wiadomości

Podziękowania

Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński oraz Sołtys wsi Krasnosielc – Marzena Bagińska składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc rodzinie, która poniosła straty w wyniku pożaru. Dzięki Państwa ofiarności i…

Podsumowanie roku 2011

Inwestycje drogowe Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową we wsiach: Ruzieck, Nowy Sielc, Pienice, Grądy i Krasnosielc Leśny. Łączna wartość robót wyniosła 939.452 zł. Na modernizację odcinka drogi we…

Podpisana umowa z WFOŚiGW

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Rakach dofinansowana przez Wojewódzki…

Wigilia dla seniorów

Kolejne święta, kolejne życzenia, kolejne emocje, kolejna wigilia…Kolejny raz w naszej gminie odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów i osób samotnych. W dniu 15 grudnia na sali widowiskowej GOK było…

Łańcuchy choinkowe

Łączna długość przygotowanych łańcuchów wyniosła 290 metrów. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie, pomysłowość oraz chęć współpracy. A może w przyszłym roku spróbujemy pobić tegoroczny wynik? KGW: – Grabowo – 20 m…

Wigilia Ochotniczych Straży Pożarnych

Wigilijne spotkania strażaków stały się tradycją w naszej gminie. W tym roku uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Gospodarzem i organizatorem wigilii był Wójt Paweł Ruszczyński. Uczestniczyli w niej…

Jasełka w krasnosielckim przedszkolu

21. grudnia dzieciaki z krasnosielckiego przedszkola wystawiły bożonarodzeniowe jasełka. Wszystko było jak w profesjonalnym spektaklu. Świąteczna sceneria, żłóbek z Jezusem i mali aktorzy, którzy doskonale wcielili się w rolę Józefa,…

Gmina Krasnosielc na liście rankingowej

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Krasnosielc znalazła się na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »