Wiadomości

Wycieczka do Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu

W miesiącu marcu uczniowie kl. I – III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach odbyły niecodzienną wycieczkę do Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu. Panie pielęgniarki pokazały dzieciom pomieszczenia ośrodka oraz omówiły…

Piknik zdrowego żywienia

Zadaniem klubu jest propagowanie zagadnień i nawyków związanych z czystością jamy ustnej, ciała i ubrania oraz bezpieczeństwa. Jednym z realizowanych w tym roku tematów było zdrowe odżywianie się. Poprzez wykorzystanie…

Będzie parking przy ośrodku zdrowia w Krasnosielcu

Trwają prace przy budowie parkingu na terenie ośrodka zdrowia w Krasnosielcu. Wykonawcą jest PPHU „OSTBRUK”. Zakres robót obejmuje: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie ławy pod krawężniki oraz…

Informacja dla mieszkańców wsi Krasnosielc i Nowy Sielc

Podczas w/w spotkań zostanie omówiona kwestia lokalizacji przyłączy w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień w trakcie realizacji inwestycji. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do posiadania dowodów osobistych. Harmonogram konsultacji: 03.06.2009 (środa) w…

Nowy chodnik na ulicy Wolności

Zakres robót obejmuje: rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz ław pod krawężniki z betonu – 337 m, rozebranie istniejących chodników o łącznej nawierzchni 320 m2, ręczne…

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W maju rozpoczęto termomodernizację ośrodków zdrowia w Krasnosielcu i w Drążdżewie. Wykonawcami inwestycji są odpowiednio: firma Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Kołodziejczyk oraz PHU „BUD – MAL” Bogdan Maliszewski. Zadania obejmują docieplenie…

Przebudowa tzw. „czerwonego” boiska

W dniu 21 maja 2009 r. został podpisany protokół przekazania placu „czerwonego” boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Krasnosielcu. Już wkrótce rozpoczną się prace związane z jego przebudową. Roboty budowlane…

80 – lecie OSP w Grądach

Świętowanie rozpoczęło się w południe uroczystą Mszą św. w kościele w Krasnosielcu, koncelebrowaną przez dziekana Andrzeja Golbińskiego w asyście proboszcza Szczepana Borkowskiego. Po mszy, która odprawiana była w intencji wszystkich…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »