Wiadomości

„Lasy w naszej gminie”

W dniach od 10 do 13 października br. uczniowie klas I-III PSP Amelin, Drążdżewo, Krasnosielc, Raki pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach organizowanych przez trenerów z…

Ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, nadofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nrRPOWM/1.5/2/2011, przeznaczona jestkwota: 5 000 000 EUR Podmioty,…

Święto Biblioteki Szkolnej

Dotychczas święto było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października. Od roku 2008 cały październik jest świętem bibliotek szkolnych. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: "Biblioteki szkolne przygotowują uczniów…

Spotkanie z policjantami

Dnia 6 października na specjalne zaproszenie przedszkolaków i pierwszoklasistów w naszej szkole pojawiło się dwóch funkcjonariuszy policji. Panowie w bardzo ciekawy sposób opowiadali o tym, na czym polega ich praca,…

Samochód strażacki dla OSP Drążdżewo

Gmina, w ramach realizacji zadań własnych, odpowiada także za bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W tym zakresie powierzone zadania wykonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Obecnie w Gminie Krasnosielc funkcjonuje 12 jednostek…

Przedszkolaki pożegnały lato

W dniu 29 września przed południem barwny i dźwięczący korowód z przedszkola z Krasnosielca dotarł do Sielca Nowego na miejsce przygotowane przez rodziców do biwakowania. Spalone podczas marszu kalorie dzieci…

Pasowanie na ucznia

Montaż słowny przeplatany był piosenkami. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie a następnie Pani dyrektor Barbara Kluczek dokonała pasowania uczniów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne, a także upominki…

I Lekcja biblioteczna pierwszoklasistów

Nauczyciel przeczytał dzieciom wiersze o tematyce jesiennej: wiersze: Danuty Gellnerowej „Jesień u fryzjera”, Leopolda Staffa „Jesienne liście”, Ludwika Wiszniewskiego „Przyszła jesień do ogrodu”, i Marii Terlikowskiej „Jestem Jesień”. Uczniowie wykonali…

,,Lasy to życie- chrońmy je”

,,Lasy to życie- chrońmy je” pod takim hasłem uczniowie PSP w Rakach wraz z nauczycielami włączyli się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Pod tym hasłem w dniach…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »