Wiadomości

Wokół wielkanocnego stołu

Wielkanoc to najradośniejsze święto w obrzędowych zwyczajach polskiej wsi. W Niedzielę Wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa. Na Podhalu wierzono, że mogą one obudzić nawet śpiących…

Pierwszy dzień wiosny w Drążdżewie

W dniu 21 marca br. wszystkie drążdżewskie przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawcami pożegnały zimę, a powitały długo oczekiwana wiosnę. Pomimo chłodu panującego na dworze, wśród dzieci panowała radosna atmosfera. Przedszkolaki…

Informacja w sprawie wyboru oferty

na realizację "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych form dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Wójt Gminy…

IX PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ W AMELINIE

Pani Agata Wilkowska- konferansjerka przeglądu- sukcesywnie zapowiadała kolejność występów oraz zachęcała do nagradzania wykonawców gromkimi brawami. Z wielką przyjemnością mogliśmy wysłuchać współczesnej aranżacji znanej pieśni „Golgota” w wykonaniu DEO GRATIAS…

150. rocznica Powstania Styczniowego

Druga część obchodów odbywała się w sali gimnastycznej drążdżewskiej szkoły. Członkowie PSHO zapoznali zebranych z ubiorem i bronią powstańców, a prezes Przasnyskiego Stowarzyszenia – Jacek Piotrowski – przedstawił prezentację multimedialną…

XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 25 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji.2. Stwierdzenie…

Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zakup 10 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu wyniosła 5 000,08 zł. natomiast środki pozyskane na…

Kontynuacja modernizacji świetlic wiejskich

Rozpoczęto II etap prac modernizacyjnych świetlic wiejskich w Gminie Krasnosielc. W tym roku zostaną odnowione budynki w Chłopiej Łące, Nowym Sielcu, Grabowie, Przytułach, Rakach i Karolewie. Łącznie zostanie zmodernizowanych 13…

„Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”.

Pierwsze zajęcia odbyły się w drugiej połowie listopada. Były to warsztaty dotyczące książki rękopiśmiennej. Dzieci poznawały na nich różne rodzaje pisma m.in. pismo węzełkowe Azteków, czyli „kipu”, polegające na symbolicznym…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »