Wiadomości

Posiedzenie Zarządu i podsumowanie roku 2023

5 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału ZOSP RP w Krasnosielcu. W posiedzeniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Makowie Maz. – Cezary Pałubiński,…

XLVII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad 2.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 3.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy rady gminy 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »