Wiadomości

Festiwal Piosenki Dziecięcej

Czy dzieci, które dużo słuchają muzyki i śpiewają we wczesnym dzieciństwie, później lepiej będą się uczyć? Tak, nie tylko gra na instrumentach i śpiewanie, lecz także słuchanie muzyki wspomaga rozwój…

Akcja zbierania nakrętek

Akcja zbierania plastikowych nakrętek w GOK trwa od 2011r.Zbieramy nakrętki plastikowe każdego rodzaju:– po napojach, sokach, wodach, mleku, kawach,– pokrywki po margarynach, po lodach,– po ketchupach, majonezach,– po środkach chemicznych…

Dzień Chłopaka w Amelinie

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich chłopców na Chochołatę – najwyższe wzniesienie w naszej okolicy. Tam czekało już ognisko przygotowane przez pana Stanisława Dąbrowskiego. Po wędrówce…

Spotkanie z policjantem w Krasnosielcu

W dniu 4 października 2013r. w Zespole Szkół w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami.Dzielnicowy pan Grzegorz Chełchowski w interesujący sposób przekazał uczniom…

Uroczyste pasowanie na ucznia

W dniu 2 października 2013r. uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu przygotowali bogatą część artystyczną z okazji pasowania ich na uczniów. Odświętnie ubrani, w kolorowych biretach, popisywali się…

Spotkanie z policjantem w PSP w Amelinie

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w PSP w Amelinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji w Krasnosielcu. Pan policjant szczegółowo omówił z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwrócił…

Wrzesień u krasnosielckich przedszkolaków

24 września nasze przedszkole odwiedzili policjanci z miejscowego Posterunku Policji, którzy opowiedzieli o swojej pracy, a także o bezpieczeństwie dzieci podczas drogi do i z przedszkola. Niewątpliwą frajdą było obejrzenie…

Maraton Czytania z Franklinem

Spośród prawie 40 wydanych książeczek wybraliśmy 9. Były to: „Franklin czyta kolegom”, „Franklin chce mieć zwierzątko”. „Franklin i prezent świąteczny”, „Franklin i kask rowerowy”, „Franklin i odwiedziny wydry”, „Franklin znajduje…

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Projekt uchwały zostanie:1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej…

ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 września br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się na XXXI Sesja Rady Gminy KrasnosielcProponowany porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »