XXXV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Z przyczyn technicznych dostępny jest tylko dźwięk z przebiegu sesji. Przepraszamy   1.Lista_obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 4.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5.Podjęcie uchwały…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »