Konkurs „Stwórz Miniprojekt”

Od 17 września do 31 października 2012 r. trwa konkurs internetowy, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na edukacyjnej stronie o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11…

Termomodernizacja budynków w Krasnosielcu

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu. W zakres prac wchodzi: docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wykonanie warstwy elewacyjnej tynku mineralnego strukturalnego, montaż podokienników z blachy i…

Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce

We wrześniu Gmina Krasnosielc przystąpiła do realizacji akcji ekologicznej pod hasłem: „Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”. W dniach od 10 do 13 września br. odbyły się warsztaty plenerowe, podczas których…

Przebudowa dróg gminnych

W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto prace nad modernizacją drogi gminnej we wsiach Nowy Sielc i Krasnosielc. Długość zmodernizowanego odcinka dróg wyniesie około 750 m. Utwardzenie nawierzchni dróg zostanie wykonane technologią…

EUROPEJSKA PRZYGODA W RAKACH

Komisja Europejska przekaże w najbliższym czasie naszej szkole w Rakach dotację w wysokości 20.000 Euro. Wsparcie finansowe umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rakach wizyty w szkołach…

Czyszczenia rowów ciąg dalszy

W sierpniu mieszkańcy wsi Łazy i Grądy, przy dużym zaangażowaniu radnego Tomasza Olszewika oraz sołtysów i niektórych rolników zwłaszcza pana Czesława Bojarskiego z Grądów, przeprowadzili konserwację rowów na odcinku ponad…

Gmina pomaga mieszkańcom pozbyć się azbestu.

Gmina Krasnosielc opracowała „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnosielc”, którego celem jest przygotowanie planu oczyszczania terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i…

Podpisana umowa z WFOŚiGW na zakup sprzętu

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Krasnosielc w celu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »