Międzynarodowy Dzień Teatru

W dniu 27 marca, co roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto to ogłoszono z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI – UNESCO) 27 marca 1961 r. dla upamiętnienia otwarcia pierwszego…

Rekultywacja składowiska odpadów

Zakończono I etap rekultywacji gminnego wysypiska śmieci znajdującego się w Krasnosielcu Leśnym. Prace obejmowały rekultywację techniczną, tj. uformowanie i zagęszczenie wierzchowiny składowiska oraz uszczelnienie czaszy składowiska. W II etapie, który…

Wokół wielkanocnego stołu

Wielkanoc to najradośniejsze święto w obrzędowych zwyczajach polskiej wsi. W Niedzielę Wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa. Na Podhalu wierzono, że mogą one obudzić nawet śpiących…

Pierwszy dzień wiosny w Drążdżewie

W dniu 21 marca br. wszystkie drążdżewskie przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawcami pożegnały zimę, a powitały długo oczekiwana wiosnę. Pomimo chłodu panującego na dworze, wśród dzieci panowała radosna atmosfera. Przedszkolaki…

Informacja w sprawie wyboru oferty

na realizację "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych form dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Wójt Gminy…

IX PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ W AMELINIE

Pani Agata Wilkowska- konferansjerka przeglądu- sukcesywnie zapowiadała kolejność występów oraz zachęcała do nagradzania wykonawców gromkimi brawami. Z wielką przyjemnością mogliśmy wysłuchać współczesnej aranżacji znanej pieśni „Golgota” w wykonaniu DEO GRATIAS…

150. rocznica Powstania Styczniowego

Druga część obchodów odbywała się w sali gimnastycznej drążdżewskiej szkoły. Członkowie PSHO zapoznali zebranych z ubiorem i bronią powstańców, a prezes Przasnyskiego Stowarzyszenia – Jacek Piotrowski – przedstawił prezentację multimedialną…

XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 25 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji.2. Stwierdzenie…

Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zakup 10 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu wyniosła 5 000,08 zł. natomiast środki pozyskane na…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »