Kolejne pieniądze dla Gminy Krasnosielc

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 2133/202/12 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi…

Przysięga krasnosielckich pierwszaków

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. Żeby tradycji stało się zadość, w październiku pierwszaki z PSP w Krasnosielcu złożyły uroczystą przysięgę i tym samym zostały oficjalnie…

„Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”

W czasie trwania imprezy głos zabrali: Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, główny inicjator akcji oraz zaproszeni goście: Dyrektor Oddziału Regionalnego WFOŚiGW w Ostrołęce – Ryszard Dziadak, przedstawiciel MPK Sp. z…

Ślubowanie uczniów klas I

Dnia 3.10.2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W apelu uczestniczyli uczniowie gimnazjum, rada pedagogiczna i dyrekcja. Na początku akademii po odśpiewaniu hymnu i…

Święto Biblioteki Szkolnej

Nasza Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu jak co roku włączyła się w obchody Święta Bibliotek Szkolnych. Na październik zaplanowaliśmy: Konkursy plastyczne: – Najładniejszy…

Wrześniowe atrakcje w krasnosielckim przedszkolu

Drugim przesłaniem tego spektaklu było zachęcenie naszych kochanych babć i dziadków do pomocy nad kształtowaniem młodego pokolenia. Natomiast w ostatni piątek (28 września) przedszkolaki hucznie pożegnały lato. Z tej okazji,…

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »