IX PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ W AMELINIE

Pani Agata Wilkowska- konferansjerka przeglądu- sukcesywnie zapowiadała kolejność występów oraz zachęcała do nagradzania wykonawców gromkimi brawami. Z wielką przyjemnością mogliśmy wysłuchać współczesnej aranżacji znanej pieśni „Golgota” w wykonaniu DEO GRATIAS…

150. rocznica Powstania Styczniowego

Druga część obchodów odbywała się w sali gimnastycznej drążdżewskiej szkoły. Członkowie PSHO zapoznali zebranych z ubiorem i bronią powstańców, a prezes Przasnyskiego Stowarzyszenia – Jacek Piotrowski – przedstawił prezentację multimedialną…

XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 25 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji.2. Stwierdzenie…

Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zakup 10 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu wyniosła 5 000,08 zł. natomiast środki pozyskane na…

Kontynuacja modernizacji świetlic wiejskich

Rozpoczęto II etap prac modernizacyjnych świetlic wiejskich w Gminie Krasnosielc. W tym roku zostaną odnowione budynki w Chłopiej Łące, Nowym Sielcu, Grabowie, Przytułach, Rakach i Karolewie. Łącznie zostanie zmodernizowanych 13…

„Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”.

Pierwsze zajęcia odbyły się w drugiej połowie listopada. Były to warsztaty dotyczące książki rękopiśmiennej. Dzieci poznawały na nich różne rodzaje pisma m.in. pismo węzełkowe Azteków, czyli „kipu”, polegające na symbolicznym…

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Mikroprzedsiębiorca Rokuto konkurs organizowanyprzez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki…

Nie wypalajmy traw!

Wypalanie traw wyjaławia ziemię Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »