Dzień seniora

Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali gimnastycznej szkoły. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: Wójt Gminy Krasnosielc – Paweł Ruszczyński, przewodnicząca Rady Gminy – Ewa…

Najmilsze święto w przedszkolu

W dniu 24 stycznia 2011r w krasnosielckim przedszkolu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych gości, dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały swój program artystyczny….

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Z przyjemnością informuję, że gmina przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie…

Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach

W dniu 5 marca 2011r. (sobota) odbędzie się już kolejny Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach. Organizatorami Przeglądu są: Wójt Gminy Krasnosielc, Gminny Ośrodek Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach…

Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 6 stycznia 2011 roku o godz.1100 w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek 2011. Organizatorami byli: Wójt Gminy Krasnosielc, Gminny Ośrodek Kultury,…

Dopłaty do materiału siewnego

1. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w terminie od…

Pracownik aktywny i kompetentny

Ośrodek szkolenia komputerowego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera osoby pracujące na terenie byłego województwa ostrołęckiego o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności technicznej obsługi…

Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie rozpoczyna nabór kandydatów do projektu „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »