Usunięto kolejną porcję azbestu

Gmina Krasnosielc już od kilku lat realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest. Również w roku 2015 pomogła mieszkańcom pozbyć się płyt eternitowych. Wyniku podjętej akcji z terenu gminy zniknęło ok….

Inauguracja nowego roku szkolnego w Drążdżewie

We wtorek 1 września 2015 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Po dwumiesięcznym okresie wakacji uczniowie, przedszkolaki, grono pedagogiczne i rodzice przybyli na uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Był…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »