Trwa budowa tzw. „dużego” wodociągu

Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej. W chwili obecnej odbywa się płukanie sieci i wykonywane są badania wody. Po uzyskaniu wyników badań zostaną zamontowane zestawy wodomierzowe na poszczególnych posesjach.

Opaska wokół boiska

Ułożono opaskę z kostki brukowej wokół boiska przy Placu Kościelnym. Ta drobna inwestycja zapobiegnie nanoszeniu piasku na powierzchnię boiska i niszczeniu jego obrzeży. Wartość robót wyniosła 13725,00 zł.

Dni Krasnosielca 2009

Po emocjonującym Turnieju Wsi wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądali pokaz Capoeiry, czyli brazylijskiej sztuki walki połączonej z tańcem. Po występie zespołu Autobiografia z przebojami Perfectu wytrwali bawili się na zabawie…

Powstaną nowe drogi

Ogłoszono przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi na następujących odcinkach:– we wsi Wólka Rakowska 700 mb,– we wsi Krasnosielc Leśny 930 mb,– Przytuły – Drążdżewo Małe…

Samorządowy Elektroniczny Program OSP – 2009

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2009 wójt gminy podpisał umowy w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży…

Parking przy Ośrodku Zdrowia w Krasnosielcu

Zakończono budowę parkingu na terenie Ośrodka Zdrowia w Krasnosielcu. Wykonawcą była firma „OSTBRUK”. Zakres prac obejmował: profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie ławy pod krawężniki oraz wykonanie nawierzchni…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »