Spotkanie z Janem Pawłem II

Spotkanie z Janem Pawłem II rozpoczęło się modlitwą- Koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzoną przez Księdza Dziekana, a następnie dzieci, młodzież i studenci- grupa 23 osób, przedstawiła program mówiący o naszym…

Ogólnopolska Kampania Postaw Na Rodzinę

Cieszy fakt, że w bieżącym roku poza działaniami władz samorządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktywnie włączyły się niektóre sołectwa – Ruzieck, Chłopia…

Dzień Nauczyciela w Amelinie

Wszystkim Pracownikom Oświaty w naszej Gminie życzymy, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie Drodzy Nauczyciele fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości….

Dzień Edukacji Narodowej w Drążdżewie

Na początku Pani Dyrektor Barbara Kluczek przywitała gości i złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim, którzy związani są z edukacją. Następnie głos przekazała uczniom, którzy w skeczach i scenkach…

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Krasnosielc w dniu04 listopada 2011 roku w godzinach od 8:00 do 17:00zostanie przeprowadzona zbiórka…

Krakowianka w przedszkolu

W dniu 03.10.2011 r. w naszym przedszkolu gościliśmy Panią Danutę Macudę z Okleśnej koło Krakowa. Zaprezentowała się przedszkolakom w stroju krakowskim tj. spódnicy, gorsecie, zapasce, koszuli haftowanej i koralach. Opowiadała…

VII Powiatowe Zawody Pożarnicze

W kategorii chłopców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: I miejsce jednostka przy OSP Krasnosielc z wynikiem 989, 18 punktów, II miejsce jednostka przy OSP Różan z wynikiem 989, 06 punktów, III miejsce…

„Lasy w naszej gminie”

W dniach od 10 do 13 października br. uczniowie klas I-III PSP Amelin, Drążdżewo, Krasnosielc, Raki pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach organizowanych przez trenerów z…

Ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, nadofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nrRPOWM/1.5/2/2011, przeznaczona jestkwota: 5 000 000 EUR Podmioty,…

Święto Biblioteki Szkolnej

Dotychczas święto było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października. Od roku 2008 cały październik jest świętem bibliotek szkolnych. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: "Biblioteki szkolne przygotowują uczniów…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »