Podpisano umowę z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał kolejna umowę na realizację zadania pn.„Usuwanie azbestu na terenie Gminy Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie…

Usunięto kolejną partię azbestu

Gmina Krasnosielc już po raz kolejny przystąpiła do eliminowania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w realizacji kosztownego…

Rozstrzygnięto konkursy ekologiczne

Z wielką przyjemnością informujemy o wyłonieniu laureatów czterech ekologicznych konkursów. Pierwsze dwa konkursy pn. „Pokażmy piękno natury” oraz „Eco fashion” adresowane były do wszystkich mieszkańców gminy Krasnosielc. Po zweryfikowaniu zgłoszonych…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »