Spoty informacyjne

W związku z przesłaną przez Panią Marię Kołtunowską informacją dotyczącą spotów o technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu uprzejmie proszę o dalsze przekazanie informacji o tych spotach…

Dzień Edukacji Narodowej w Drążdżewie

W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2015 r., w szkole w Drążdżewie odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i zaproszeni emerytowani nauczyciele. Na uroczystość…

Dzień Papieski

W dniu 16 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu świętowano Dzień Papieski połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego…

Udrażnianie rowów melioracyjnych

Gmina Krasnosielc zakończyła udrażnianie rowów melioracyjnych. W wyniku realizacji zadania udrożnionych zostało 21 400 mb rowów, co przyczyniło się do ochrony aż 100 ha powierzchni terenów zurbanizowanych. Jest to zabieg…

Budowa garażu w Niesułowie zakończona

4 października odbyło się oficjalne otwarcie budowy garażu przy powstającej dzięki determinacji mieszkańców Niesułowa remizie. I etap inwestycyjny, oprócz garażu, obejmował również budowę świetlicy wiejskiej w stanie surowym zamkniętym. W…

Podpisano umowę na udrożnienie rowów melioracyjnych

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn. „Udrażnianie rowów melioracyjnych w celu ochrony terenów zurbanizowanych – II etap”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »