Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Drążdżewie

8.09.2017 r. w Szkole Podstawowej w Drążdżewie miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku…

Gminne zawody strażackie

10 września 2017 roku na Placu Targowym w Nowym Krasnosielcu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krasnosielc. Celem zawodów była popularyzacja wśród społeczeństwa…

Zakończono zbiórkę eternitu

Zakończono tegoroczną zbiórkę eternitu z terenu naszej gminy. Łącznie odebrano 130 ton od 56 mieszkańców. Wykonawcą była firma Maków Centrobud Centrala z Makowa Mazowieckiego. Usunięcie odpadów azbestowych będzie kosztowało 39…

Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty

W dniu 4 września 2017 roku uczniowie naszej gminy rozpoczęli kolejny rok szkolny 2017/2018. Podczas uroczystych przemówień Dyrektorzy szkół serdecznie powitali uczniów, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, życząc wszystkim udanego…

„Magia ziół w tradycyjnej kuchni”

Drugim etapem projektu, napisanego przez Kółko Rolnicze „Nowe Sielczanki” z Nowego Sielca pod tytułem „Magia ziół w tradycyjnej kuchni” był wyjazd studyjny do Ziołowego Zakątka i Podlaskiego Ogrodu Ziołowego. W…

Bezpieczny zbiór kukurydzy

      Koniec lata to okres zbioru kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę dla bydła. Na terenie naszego powiatu z roku na rok zwiększa się areał upraw kukurydzy. Podczas pracy z…

Umowa na usuwanie azbestu podpisana

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »