Podpisano umowę z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał kolejna umowę na realizację zadania pn.„Usuwanie azbestu na terenie Gminy Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie…

Usunięto kolejną partię azbestu

Gmina Krasnosielc już po raz kolejny przystąpiła do eliminowania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w realizacji kosztownego…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »