Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »