Bezpieczny zbiór kukurydzy

      Koniec lata to okres zbioru kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę dla bydła. Na terenie naszego powiatu z roku na rok zwiększa się areał upraw kukurydzy. Podczas pracy z…

Umowa na usuwanie azbestu podpisana

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Krasnosielc”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie…

Warner Bros – u źródła

20 lipca 2017 roku w ramach Półkolonii Letnich dla dzieci organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury przeprowadzono konkurs pt. Warner Bros – u źródła. Był to konkurs rysunkowy, w którym zadaniem…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »