Dzień Chłopaka w Amelinie

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich chłopców na Chochołatę – najwyższe wzniesienie w naszej okolicy. Tam czekało już ognisko przygotowane przez pana Stanisława Dąbrowskiego. Po wędrówce…

Spotkanie z policjantem w Krasnosielcu

W dniu 4 października 2013r. w Zespole Szkół w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami.Dzielnicowy pan Grzegorz Chełchowski w interesujący sposób przekazał uczniom…

Uroczyste pasowanie na ucznia

W dniu 2 października 2013r. uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu przygotowali bogatą część artystyczną z okazji pasowania ich na uczniów. Odświętnie ubrani, w kolorowych biretach, popisywali się…

Spotkanie z policjantem w PSP w Amelinie

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w PSP w Amelinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji w Krasnosielcu. Pan policjant szczegółowo omówił z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwrócił…

Wrzesień u krasnosielckich przedszkolaków

24 września nasze przedszkole odwiedzili policjanci z miejscowego Posterunku Policji, którzy opowiedzieli o swojej pracy, a także o bezpieczeństwie dzieci podczas drogi do i z przedszkola. Niewątpliwą frajdą było obejrzenie…

Maraton Czytania z Franklinem

Spośród prawie 40 wydanych książeczek wybraliśmy 9. Były to: „Franklin czyta kolegom”, „Franklin chce mieć zwierzątko”. „Franklin i prezent świąteczny”, „Franklin i kask rowerowy”, „Franklin i odwiedziny wydry”, „Franklin znajduje…

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Projekt uchwały zostanie:1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej…

ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 września br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się na XXXI Sesja Rady Gminy KrasnosielcProponowany porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie…

Sprzątanie Świata 2013

23.09.2013 już po raz dwudziesty uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Amelinie wzięli udział w Ogólnopolskim Sprzątaniu Świata. W tym roku wszyscy sprzątali szkolny las. W ciągu pół godziny zebrano 5…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »