Zachowaj Trzeźwy Umysł

W trakcie kampanii trwającej od kwietnia do końca czerwca 2010 r. uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wykonywali wiele ciekawych zadań, organizowali imprezy sportowo – rekreacyjne i…

Budowa kompleksu sportowego

Gmina rozpoczęła już prace związane z budową kolejnego obiektu sportowego, jakim będzie boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z boiskiem do piłki plażowej. Całość będzie stanowiła…

„POŻEGNANIE LATA”

Wójt Gminy Krasnosielc Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu serdecznie zapraszają na festyn „POŻEGNANIE LATA” który odbędzie się 26 września 2010r. na błoniach nad rzeką Orzyc w Krasnosielcu W programie: godz….

Powstanie 7 km nowych „powierzchniówek”

Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Wola Włościańska – Gąsewo (700 mb), Sulicha (332 mb), Przytuły (1000 km), Pienice – Wola Włościańska (750 mb), Łazy (1009 mb), Krasnosielc…

Uroczyste otwarcie sali w Drążdżewie

Następnie głos zabrała emerytowana już Dyrektor drążdżewskiej szkoły – Barbara Nosarzewska. Przedstawiła ona historię powstałej sali. Wspomniała problematyczny początek i podkreślając szczęśliwe zakończenie, podziękowała wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w…

Pożegnanie Kazimierza Zaleskiego

18.09.2010 r. towarzyszyliśmy Kazimierzowi Zaleskiemu w jego ostatniej drodze. Pan Kazimierz był druhem OSP Pienice i jednocześnie kapelmistrzem orkiestry funkcjonującej przy tej jednostce. Jak podkreślił w swoim pożegnalnym przemówieniu Sekretarz…

Zakończono I etap przebudowy ulic

16.09.2010 r. dokonano odbioru technicznego I etapu przebudowy ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Brali w nim udział: Paweł Ruszczyński – sekretarz gminy, Przemysław Ferenc – inspektor ds. zamówień…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »