Betlejemskie Światło Pokoju

17 grudnia 2019 roku Radnych Gminy Krasnosielc oraz pracowników Urzędu odwiedzili kolędnicy, byli to Druhny i Druhowie z 25 Krasnosielckiej Drużyny Harcerskiej. Pięknie przygotowany występ przeplatały polskie kolędy. Harcerze wraz…

Otwarte Strefy Aktywności w Krasnosielcu i w Grabowie

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), Gmina Krasnosielc otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych w Krasnosielcu i Grabowie. Miejsca te…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »