Monitoring w Krasnosielcu

Zainstalowano nowe kamery jedną na szczycie budynku Urzędu Gminy, której zadaniem jest monitorowanie głównych ulic i skrzyżowań Krasnosielca oraz cztery w parku, które skierowane są na plac zabaw, wejście do…

Rozpoczęto remont ulic

Trwają prace przy budowie ulic: Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Do chwili obecnej wykonano korytowanie oraz obrzeża betonowe pod wjazdy i chodnik. W najbliższym czasie będzie wybudowana kanalizacja deszczowa….

Zakończono budowę Sali w Drążdżewie

Realizację tego przedsięwzięcia gmina rozpoczęła w 2008 r., a etapowanie prac rozłożono na trzy lata. W chwili obecnej mamy na terenie naszej gminy piękny obiekt sportowy w postaci sali o…

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych form dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc…

Rewitalizacja zbliża się ku końcowi

Dobiegają końca prace związane z odnowieniem krasnosielckiego parku. Dotychczas usunięto stare drzewa, na których miejscu pojawiają się nowe nasadzenia. Zniszczony chodnik zastąpiono pięknymi alejkami. Odnowiony zostanie pomnik Tadeusza Kościuszki. Nowy…

Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich…

Monitoring

Na budynku Urzędu Gminy Krasnosielc zostanie zainstalowana kamera obrotowa, której zadaniem będzie monitorowanie głównej ulicy Krasnosielca. Jednocześnie w parku, który jest w tej chwili rewitalizowany, planuje się montaż 4 kamer….

Przebudowa ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej

9 czerwca nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu na przebudowę ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »