XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 25 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji.2. Stwierdzenie…

Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zakup 10 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu wyniosła 5 000,08 zł. natomiast środki pozyskane na…

Kontynuacja modernizacji świetlic wiejskich

Rozpoczęto II etap prac modernizacyjnych świetlic wiejskich w Gminie Krasnosielc. W tym roku zostaną odnowione budynki w Chłopiej Łące, Nowym Sielcu, Grabowie, Przytułach, Rakach i Karolewie. Łącznie zostanie zmodernizowanych 13…

„Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”.

Pierwsze zajęcia odbyły się w drugiej połowie listopada. Były to warsztaty dotyczące książki rękopiśmiennej. Dzieci poznawały na nich różne rodzaje pisma m.in. pismo węzełkowe Azteków, czyli „kipu”, polegające na symbolicznym…

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Mikroprzedsiębiorca Rokuto konkurs organizowanyprzez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki…

Nie wypalajmy traw!

Wypalanie traw wyjaławia ziemię Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą…

Z Tuwimem przez cały rok!

Rok 2013 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliana Tuwima. W tym roku bowiem przypada dokładnie setna rocznica debiutu i sześćdziesiąta rocznica śmierci poety. Julian Tuwim (1894-1953) był polskim…

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzeniadużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech uśmiech i zadowolenie towarzyszy Wam każdego dnia, a wszystkie troski odejdą w niepamięć. Wójt Gminy…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »