Rajd rowerowy

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli kontynuuje realizację Projektu „Stawiamy na młodość – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Gminy Krasnosielc” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia…

Podziękowanie

W związku z powyższym, serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.Szczególne podziękowania składam darczyńcom:1.Pani Joannie Kryszk – właścicielce „Zielonego Marketu” w Drążdżewie,2.Panu Benedyktowi Czarkowskiemu – właścicielowi Sklepu Wielobranżowego w Krasnosielcu,3.Panu Mariuszowi…

Zaproszenie

Szanowni Państwo,Wójt Gminy Krasnosielc informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny jako…

Spotkanie

Sekretarz Gminy – Paweł Ruszczyński uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się 09.10.2008 w Starostwie Makowskim. Wzięli w nim udział Burmistrzowie oraz Wójtowie powiatu makowskiego, Komendanci Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz…

Fundusze Unijne

W dniu wczorajszym (tj. 09.10.2008) Gmina Krasnosielc przekazała do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, wnioski o…

Przebudowa boiska sportowego w Krasnosielcu

Rozpoczęto prace związane z przebudową „czarnego boiska” w Krasnosielcu. Roboty obejmują wykonanie następujących elementów:– przygotowanie terenu, demontaż stojaka z koszem do koszykówki i demontaż słupków do siatki,– profilowanie skarp i…

Dni Krasnosielca

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w następujących konkurencjach: przeciąganie liny, bieg w workach, rodzinny skok w dal, wałkowanie ciasta, „Stong-Man”, piłka siatkowa plażowa. Podczas konkurencji „Kulinarne dziedzictwo” podziwialiśmy umiejętności kulinarne…

Remont chodnika przy Placu Kościelnym

Zakończono prace remontowe chodnika przy Placu Kościelnym. Wykonawcą inwestycji było PPHU „OSTBRUK” z Olszewa-Borek. Rozebrano istniejący chodnik z płyt betonowych łącznie z krawężnikami oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej…

Remont kurhanu w Drążdżewie zakończony

Na mocy porozumienia z dn. 27.03.2008 r. pomiędzy Wójtem Gminy Krasnosielc Andrzejem Czarneckim a Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim gmina otrzymała dotację w wysokości 7 tys. zł na utrzymanie grobów i…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »