Urząd Gminy w Krasnosielcu informuje:

Rolnicy, którzy chcą odzyskać w I naborze wniosków (1-29 luty 2024 r.) część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni złożyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: •…

Komunikat BDO

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!   Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej…

XLVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1. Lista_obecnosci 2. Lista_obecnosci_(szczegolowa) 3. Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 4. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »