Podpisano umowę na udrożnienie rowów melioracyjnych

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn. „Udrażnianie rowów melioracyjnych w celu ochrony terenów zurbanizowanych – II etap”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Konkurs Przyrodniczy

Uczeń naszej szkoły – Mateusz Bartosiewicz wziął udział w I Artystycznym Konkursie Przyrodniczym, którego organizatorem było Nadleśnictwo Parciaki. Chłopiec wykonał pracę plastyczną o lesie, która zachwyciła Komisję Konkursową. Przyznano Mateuszowi…

I N F O R M A C J A

Ze względu na wymianę sieci wodociągowej w Krasnosielcu informuję, że w dniu 8 – 9 października br. woda będzie chlorowana. Jednocześnie prosi się o spożywanie wody po uprzednim przegotowaniu. W…

Święto pieczonego ziemniaka w przedszkolu

W czwartek, 8 października br., jak przystało na przedszkolną tradycję odbyło się „Święto pieczonego ziemniaka”. Tego dnia dzieci z Drążdżewa przyniosły do swoich sal przedszkolnych różnorodne kukiełki z ziemniaków pt….

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »