Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365,…

Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2019 roku. Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania…

Program Równać szanse

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji…

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

  Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy….

Spotkanie z muzyką w przedszkolu

Dnia 25.01.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się kolejny koncert muzyczny. ,,Piotruś i Wilk” to bajka opowiadana przez narratora i ilustrowana muzycznie. Każda z postaci symbolizuje w utworze inny instrument…

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

Ferie to czas beztroskich zabaw na śniegu, jazda na sankach czy nartach. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków dnia 22.01.2019 r. zostało zorganizowane spotkanie z Panem policjantem. Wspólnie z dziećmi…

Apel o pomoc

26 stycznia 2019 roku wskutek pożaru w gospodarstwie rolnym Państwa Perzanowskich w miejscowości Raki uszkodzeniu uległ budynek gospodarczy tj. stodoło-obora. Spłonęła również część maszyn rolniczych w tym 2 ciągniki. Zwierzęta…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »