I N F O R M A C J A

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer…

Nowe przepisy o ochronie zwierząt

Karane będzie także utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; wystawianie zwierzęcia domowego…

Bezpłatne kursy dla rolników

Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR zaprasza rolników i ich domowników w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” na bezpłatne kursy: Obsługa programów Office (32 godziny); Pracownik administracyjno – biurowy (120 godzin); Telemarketer…

Wspomnienie Święta Trzech Króli

W Święto Trzech Króli na drzwiach w domu kreśli się kredą pierwsze litery od imion: Kacpra, Melchiora i Baltazara dopisując bieżący rok. Królowie oddali pokłon małemu dzieciątku Jezus i złożyli…

Zimowiska w Drążdżewie

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej szkole odbyły się zimowiska, podczas których dzieci pożytecznie spędzały czas angażując się w różne zajęcia i zabawy grupowe zorganizowane przez ich opiekunów. Dużym…

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Drążdżewie

Na zakończenie chóralnie odśpiewano przybyłym na tę uroczystość gościom: ,,Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie też”. Uroczystość miała charakter rodzinny, było ciepło i przyjemnie. Spotkanie stało się okazją do…

Choinka noworoczna

Od godz. 15.00 sala gimnastyczna należała już do starszych dzieci – uczniów z klas I-VI. Najpierw wszystkich zgromadzonych przywitali uczniowie klasy V: Sandra Pliszka i Daniel Kęszczyk, którzy tego popołudnia…

Dofinansowanie na rekultywację

Wniosek dotyczący rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania wśród zaledwie 4 gmin z województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zdania wynosi…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »