XL Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1. Lista_obecności 2. Lista_obecności_(szczegółową) 3. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji 4. Zatwierdzenie porządku obrad 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie…

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »