Przedszkolne „Czerwone walentynki”

w dniu 15.02.2016 r. w przedszkolu w Krasnosielcu zrobiło się czerwono od walentynkowych serc. Po pierwsze za sprawą dekoracji w przedszkolu, po drugie z powodu następnego z serii dni z…

Ogłoszenie o naborze na członków komisji

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,…

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Dzięki stabilizacji budżetu Mazowsza, po kilku latach przerwy – ponownie możliwe jest wsparcie dla organizacji pozarządowych. W 2016 r. przeznaczonych zostanie na ten cel ponad 10,3 mln zł. Działania lokalne…

ZAWIADOMIENIE

Dnia 15 lutego br. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Krasnosielcu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2….

Muzyczne sukcesy w Baranowie

„Leć kolędo w świat…” to motto tegorocznego IX Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez GOKSiR w Baranowie. Przegląd zgromadził ponad 70 uczestników w kategoriach soliści i zespoły. Przesłuchania jego…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »