Radosna Szkoła

Gmina Krasnosielc w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” wybudowała plac zabaw przy Zespole Szkół w Krasnosielcu. Koszt inwestycji wyniósł 221878,89 zł, w tym finansowy wkład własny Gminy – 50%. Natomiast…

Dzień seniora

Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali gimnastycznej szkoły. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: Wójt Gminy Krasnosielc – Paweł Ruszczyński, przewodnicząca Rady Gminy – Ewa…

Najmilsze święto w przedszkolu

W dniu 24 stycznia 2011r w krasnosielckim przedszkolu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych gości, dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały swój program artystyczny….

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Z przyjemnością informuję, że gmina przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie…

Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach

W dniu 5 marca 2011r. (sobota) odbędzie się już kolejny Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach. Organizatorami Przeglądu są: Wójt Gminy Krasnosielc, Gminny Ośrodek Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »