Ślubowanie uczniów klas I

Dnia 3.10.2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W apelu uczestniczyli uczniowie gimnazjum, rada pedagogiczna i dyrekcja. Na początku akademii po odśpiewaniu hymnu i…

Święto Biblioteki Szkolnej

Nasza Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu jak co roku włączyła się w obchody Święta Bibliotek Szkolnych. Na październik zaplanowaliśmy: Konkursy plastyczne: – Najładniejszy…

Wrześniowe atrakcje w krasnosielckim przedszkolu

Drugim przesłaniem tego spektaklu było zachęcenie naszych kochanych babć i dziadków do pomocy nad kształtowaniem młodego pokolenia. Natomiast w ostatni piątek (28 września) przedszkolaki hucznie pożegnały lato. Z tej okazji,…

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy…

Sadzonka za elektrośmiecia

W dniu 04.10.2012 r. (tj. czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00 za Gminnym Ośrodkiem Kultury będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektośmieci będzie można wymienić na…

Podpisano kolejną umowę z WFOŚiGW

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w gminie Krasnosielc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i…

Konkurs „Stwórz Miniprojekt”

Od 17 września do 31 października 2012 r. trwa konkurs internetowy, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na edukacyjnej stronie o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »