XXXVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

  1.Lista_obecności 2.Lista_obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad. 4.Zatwierdzenie protokołu 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »