Kolejny wniosek na liście rankingowej

Założeniem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, stworzenie skutecznego systemu informacji oraz promocji, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego i rozszerzenie oferty turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się…

Święto Pieczonego Ziemniaka

Odbyły się również konkursy. Było sadzenie ziemniaków, zbieranie, transportowanie do kopca. Krążył między nami gorący kartofelek, były wyścigi z kartofelkiem na łyżce i wiele innych, wesołych zabaw. Zwyciężyła grupa ,,Biedronki’’,…

Spotkanie z policjantami

W poniedziałek 7 października w naszym przedszkolu zagościli policjanci: Grzegorz Chełchowski, Marcin Jaworski i Marlena Kołodziejczyk. Przedszkolaki miały lekcję o bezpieczeństwie na drodze. Policjanci mówili o tym, jak ważne jest…

Wycieczka do Baranowa, Przystani i Ostrołęki

Z Baranowa udaliśmy się do Przystani, gdzie dzięki gościnności i życzliwości Dyrektor szkoły w Przystani Pani Hanny Grzegorczyk zwiedziliśmy piękny zabytkowy drewniany dworek z 1928 r. – dawną siedzibę szlachty…

Ślubowanie Pierwszoklasistów

9 października 2013 r. to pamiętna data dla dzieci I klasy. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Drążdżewie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów Pierwszoklasistów. Pani…

Próbna ewakuacja w Zespole Szkół

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca…

Festiwal Piosenki Dziecięcej

Czy dzieci, które dużo słuchają muzyki i śpiewają we wczesnym dzieciństwie, później lepiej będą się uczyć? Tak, nie tylko gra na instrumentach i śpiewanie, lecz także słuchanie muzyki wspomaga rozwój…

Akcja zbierania nakrętek

Akcja zbierania plastikowych nakrętek w GOK trwa od 2011r.Zbieramy nakrętki plastikowe każdego rodzaju:– po napojach, sokach, wodach, mleku, kawach,– pokrywki po margarynach, po lodach,– po ketchupach, majonezach,– po środkach chemicznych…

Dzień Chłopaka w Amelinie

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich chłopców na Chochołatę – najwyższe wzniesienie w naszej okolicy. Tam czekało już ognisko przygotowane przez pana Stanisława Dąbrowskiego. Po wędrówce…

Spotkanie z policjantem w Krasnosielcu

W dniu 4 października 2013r. w Zespole Szkół w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami.Dzielnicowy pan Grzegorz Chełchowski w interesujący sposób przekazał uczniom…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »