Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody

Zakończono prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Krasnosielcu. Wykonawcą robót zarówno budowlanych, sanitarnych, instalacyjnych jak i elektrycznych była firma KREVOX z Warszawy. Modernizacja stacji uzdatniania wody jest kontynuacją…

Piknik w Nowym Sielcu

6 czerwca, w sobotę na palcu zabaw przy dawnej zlewni mleka w Nowym Sielcu odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką wsi Nowy Sielc i Kółko Rolnicze (czytaj: Koło…

Trwa remont ulic w Krasnosielcu

Obecnie firma GUTBRUK prowadzi prace modernizacyjne na ulicy Rynek. Również na ulicy Młynarskiej, Przejściowej i Przechodniej zostanie położona nowa nawierzchnia, chodniki oraz powstaną zatoki postojowe i zjazdy. Inwestycja ta prowadzona…

Odnowione ulice Nadrzeczna i Plac Kościelny

Zakończył się remont ulic Nadrzecznej i Placu Kościelnego w Krasnosielcu. Wzdłuż tych ulic została położona nowa nawierzchnia i chodniki oraz usytuowano znaki drogowe. Remont ulic został wykonany przez Powiat Makowski…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »